Kungafamiljen på plats när Trolle-Wachtmeister begravs

Idag begravs grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister i Trolle Ljungby kyrka. Bland de sörjande finns kungafamiljen.