VMA: Tank kan explodera - Händelö utryms

En akryltank riskerar att explodera på Händelö.