Svenskarnas privata kameror visas öppet på internet

På hemsidan kan vem som helst se in i flera svenskars hem, deras trädgårdar och i butiker. Via kameror som inte är skyddade kan vem som helst komma åt dem.