Trump ångrar att han gav Sessions jobbet som justitieminister

Justitieminister förklarade sig själv jävig snart efter att han fått jobbet