Så lever OJ Simpson i fängelset

Kan bli en fri man efter åtta år i fångenskap