Grannen: "Det ska inte vara så här - tre små oskyldiga barn"

Grannarna höll minnesceremoni för familjen