"Jag vill åka hem så fort som möjligt"

Jordbävning skakar Grekland och Turkiet