Så funkar Facebooks säkerhetskoll

Markera dig säker om du befinner dig nära katastrofområde med Facebooks "Safety Check"