Lena Mellin: "Är otroligt ovanligt"

Alliansen väcker misstroendevotum mot tre ministrar efter it-skandalen