Björklund (L): "Har grovt åsidosatt sitt tjänsteansvar"

Alliansen väcker misstroendevotum mot tre ministrar efter it-skandalen