"Har sina egna väljare med sig"

Stöd för Alliansens önskan om misstroendevotum i Aftonbladet/Inizions undersökning