Så går fräcka rånen till

Fräcka rånkuppen fångas på övervakningsfilm