”Befarar omfattande våld och förtryck”

Under söndagens röstar Venezuela om en ny grundlag, som skulle möjliggöra för president Nicolás Maduro att få ytterligare makt över landet. Latinamerika experten Erik Jennische från Civil Right Defenders ger en djupare förklaring i Venezuelas politik.