Schlagerartisterna avslöjar jättegaget per gig

De Vet Du om priset för en spelning – men är de seriösa?