Försvarsmakten om Pridebilden: “Det är lite förvånande”

Försvarsmaktens Nemo Stjernström pratar om responsen efter Pridekampanjen