Sex barn påkörda utanför Tierp

Två barn uppges vara mycket allvarligt skadade