Så var Scaramuccis elva dagar i Vita huset

Detta hände - dag för dag