Livesänder på Facebook – då händer det

Nyhetsankarna var inte beredda på det här