”Det är en ordentlig kartläggning"

Den nye infrastrukturministern Tomas Eneroth om utredningen av IT-skandalen inom Transportstyrelsen