Extra deltagare mitt i cykelloppet

Bidrog med extra krafter i touren