"Har inte sett något liknande"

Thomas Schreiber är mitt i översvämningens Karlskoga