Så går en förlossning till

Barnmorskan beskriver vad blivande föräldrar kan vänta sig när de kommer in till BB