Bolt skadad i sitt sista lopp

Stjärnan bröt i sitt sista lopp