Plötsligt sker det oväntade i rättssalen

En av deltagarna: ”Det här kommer man minnas”