Medvetslös kvinna lämnad på akuten

Polisen vet ej vad som har hänt.