Diabetessjuke 17-årige Anton är återfunnen

Hittades efter stort sökpådrag under hela dagen