Nya observationer av ubåten Nautilus

Bilderna visar den olycksdrabbade ubåten före försvinnandet