De räddar flyktingar på Medelhavet

Svenska befälhavaren Joakim Håkansson berättar om räddningsarbetet på Medelhavet.