Bergwall: Min första kärlek var Tom

Sture Bergwall i Förvaltningsrätten – Har begärt att släppas fri