De marscherar för barnmorskor – "Det har gått för långt"

Idag demonstreras det på flera platser i Sverige. För en bättre förlossningsvård och arbetsförhållande för barnmorskor.