Här förvånar Carola publiken

Dyker upp på oväntat ställe