Uppskjuten häktningsförhandling i Åbo

Misstänkte 18-åringen förhörd