Se ormarnas intima akt – mitt på altanen

Ormarna parar sig framför ögonen på Keith Williams. De höll på i 50 minuter.