Stopp i tunnelbanetrafiken

Gäller röda linjen mellan Slussen och T-centralen