Stopp i tunnelbanetrafiken

Stoppet gäller röda linjen mellan Slussen och T-centralen