Därför är det stressigt i trafiken just nu

Höststarten innebär konflikter i trafiken.