Köpenhamnspolisen: ”Vi har fått fyra-fem tips”

Måndagens likfynd har ännu inte identifierats