Försvunna flickorna i Umeå hittade

Hittades efter stort räddningspådrag, försvann tidigare vid Nydalasjön.