Politikpanelen om krisen i Moderaterna

Siri Steijer, ansvarig arbetsmarknadsfrågor Timbro, och Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, kommenterar krisen i Moderaterna.