Här faller akrobaten handlöst mot marken

Går på lina utan säkerhetsutrustning