Detaljen i bilden som skapar ilska

”Kungafamiljen målar upp en falsk bild”