Lena Mellin om Moderaternas utspel: ”Var bara en tidsfråga”

Lena Mellin om Moderaternas nya kriminalpolitik