Hade svårt att rekrytera – anställde 16 personer med särskilda behov

Projektet i Maryland, USA blev en succé för alla inblandade