Orkanen Irma är på väg in mot Florida

Folk flyr från delstaten för att söka skydd