Stoppar bilen - sen skjuter polisen åt andra hållet

Får syn på ett hot längre bort