Därför är årets orkaner så starka

En stor del av orsaken beror på mänsklig aktivitet