Svenska Kajsa på plats på lyxkryssare i Mexiko

Irma har redan krävt minst 24 människoliv och har försatt cirka 5,6 miljoner människor på flykt