En gängskjutning per dag i sommar

Så kraftsamlar polisen.