Många samlades i Rohingya-protester

Tusentals demonstrerade för folkgruppen.