"Minst två kranar har brutits sönder"

Vår medarbetare på CNN, Rosa Flores, rapporterar från Florida.